Složení hodiny

V úvodní části zahajujeme krátkým zahřáním pomocí dechového cvičení.

Hlavní část pokračuje soustavou poloh – tzv.“Pozdrav slunci“ – což jsou dynamické ásany prováděné v rytmu dechu. Opakování těchto pozic vede k rychlému zahřátí, posílení i protažení celého těla.

Následují ásany vestoje „Bojovníci“ s variacemi – statické silové a protahovací pozice.

Balanční cvičení pro zlepšení rovnováhy a koordinace.

Poté jsou ásany na zemi, další posilovací a protahovací cvičení vsedě i jiných polohách.

Na konci hodiny zklidníme a uvolníme tělo i mysl při relaxaci.

Sestavy powerjógy obsahují mnoho různých silových pozic, jako např. podpory nebo vzpory na rukou, kliky. Tímto způsobem přecházejí cvičící dynamicky z jedné polohy do druhé. V závěrečné relaxaci jde především o uvolnění svalů a psychický odpočinek. Cvičení je fyzicky náročné.